Sekreterlik

Filiz Güngör ÇELEBİ
Sekreterlik BaşkanıBu Haberi Paylaş

 

Diğer Haberler


 

GÖREV VE YETKİLERİ

a.   Kanun, Tüzük ve ilgili Yönetmeliğine göre tutulması gereken Parti defterlerini düzenli olarak tutmak,

b.   İlçeye bağlı beldelerin tuttuğu Parti defterlerinin usulüne uygun olarak tutulmasını sağlamak ve denetlemek,

c.   Yan kuruluşlarca tutulan defter ve kayıtların Parti Tüzük ve yönetmeliklerine uygunluğunu sağlamak,

d.   İlçe teşkilatında, aylık ve haftalık olarak yapılan toplantıların gündemlerini yetkili kişi ve kurulların görüşleri doğrultusunda hazırlamak, toplantıların duyurularını yapmak, alınan kararları karar defterine yazmak ve imzalatmak,

e.   İlçe teşkilatının her türlü yazışmalarını süresi içinde yapmak,

f.   İlçe teşkilatı adına kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak resmî bildirimleri süresi içinde yapmak,

g.   Gelen-giden evrakın kayıtlarını düzenli olarak tutmak ve dosyalamak,

h.   Partinin büro hizmetlerinin verimli yürütülmesini sağlamak,

i.   Bütün birimlerle eşgüdüm içerisinde ilçe teşkilatının arşivini oluşturmak,

j.   Parti toplantılarının organizasyon ve takibini diğer birimlerle birlikte yapmak,

k.   İlçe yönetim kurulu üyelerinin aylık nöbet çizelgesini teşkilat başkanlığı ile eşgüdüm içerisinde hazırlamak, takip etmek, belde teşkilatlarının açık olup olmadıklarını ve nöbetin tutulup tutulmadığını denetlemektir.

 

14.07.2014